fbpx
Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja „Pod Filarem” Krystyna Szysler z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej: Restauracja);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań handlowo marketingowych związanych z prowadzoną działalnością firmy tj. w zakresie produktów i usług własnych z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) c) f) ww. rozporządzenia ogólnego;
  • Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:
  1. a) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania
  2. b) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez Restaurację przez okres do czasu zakończenia jej realizacji;
  3. c) przez okres wymagany przez przepisy prawa, np.: dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
  4. d) przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Restauracji w zakresie marketingu i promocji usług/produktów oferowanych przez Restaurację oraz okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: biuro@podfilarem.pl

9) Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

10) W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

11) Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Restaurację.

Informacja dotycząca rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja „Pod Filarem” Krystyna Szysler z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej: Restauracja);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań związanych z procesem rekrutacji na stanowisko pracy z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust 1 pkt. a);

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko pracy, po czym zostaną usunięte w przypadku braku zatrudnienia;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: biuro@podfilarem.pl

 

Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny, prowadzenia analiz ukierunkowanych na dostosowanie witryny do oczekiwań Użytkowników i prezentowania reklam dostosowanych do ich upodobań. Korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Zapoznaj się z nią zanim wyrazisz zgodę. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close